05 January 2006

Tournament de Janeiro

Turnir će biti održan u subotu 21. januara u klubu Zmaj sa početkom u 10 sati. Turnir je otvoren za sve igrače. Igraće se pet kola sa 30 minuta po igraču. Byoyomi je 15/5 odnosno 30 sec.

Kotizacija iznosi:
200 din za dan igrače starije od 18 godina,
100 din za kyu igrače ili dan igrače mlađe od 18 god,
besplatno za igrače slabije od 15k ili kyu igrače mlađe od 18 god

1 comment:

Zoran Janković said...

Ako ste već promenili termin tj. dan održavanja, bio bi red da to i ovde objavite!